Klumme: Svært ved at finansiere din klimaomstilling? Sådan kommer du i gang

Finansiering er en af de store flaskehalse for klimaomstilling hos de mindre virksomheder – her er tips til at komme i gang med din grønne forretningsplan

20200804-165303-A-1920x1281we.jpg
Ingen virksomheder kommer gratis til at reducere CO2. For langt de fleste virksomheder koster penge her og nu at gøre noget ved klimaaftrykket, skriver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund. Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
02. okt 2020 KL. 7:54

I 2012 investerede papirproducenten Skjern Paper 23 millioner kroner i tre varmepumper. På det tidspunkt det største anlæg af sin art i Danmark. Målet med investeringen for den 75 mand store danske virksomhed var at udnytte det varmespild, der er forbundet med produktion af papir og få det ud i fjernvarmenettet.

Investeringen blev realiseret via en aftale med Skjern Fjernvarme, som forpligtede sig til at købe næsten alt den overskydende energi, så investeringen hermed kunne betale sig hjem. Det gav Skjern Paper en forventet tilbagebetalingstid på investeringen på fem år – og et væsentligt mere klimavenligt aftryk i papirproduktionen.

Prisen for mindre CO2

Det eksempel viser klart, at ingen virksomheder kommer gratis til at reducere CO2. Hvad enten det er en ny varmepumpe eller måske isolering af kontorbygninger, solceller på taget, en ny affaldssorteringsordning og udvikling af nye klimavenlige produkter, så vil det for langt de fleste virksomheder koste penge her og nu at reducere i CO2-aftryk.

Den gode nyhed er, at det i stigende grad kan betale sig. Både som i eksemplet med Skjern Paper men også fordi klimafinansieringsmulighederne i dag vokser hastigt.

Nye grønne puljer og tilskudsordninger skyder op og flere og flere banker, investorer og forsikringsselskaber har også et voksende fokus på at tilbyde virksomheder klimafinansielle produkter.

Det er i dag muligt at få fordelagtige lån, hvis du eksempelvis køber en firmabil, som er eldrevet, eller hvis du energirenoverer kontorbygningen.

Stadig et benspænd for mange

Men mulighederne og tilbuddene til trods er finansiering faktisk en af de hyppigste flaskehalse, som virksomheder nævner, når det kommer til klimaomstilling. Og det er på mange måder en reel undskyldning, fordi klimafinansiering ikke er ligetil. Det rejser ofte en lang række nye spørgsmål og kræver ofte en helt anden tilgang til økonomi og investeringer, end hvad langt de fleste virksomhedsledere og medarbejdere i dag er vant til.

Medfører en klimainvestering større økonomiske risici? Hvad med investeringernes tilbagebetalingstid og virksomhedens likviditet? Hvordan sikres i det hele taget grøn kreditværdighed? Skal virksomheden skrotte klimaskadelige dieselgeneratorer, oliefyr eller lastvogne, selvom det måske ikke har tjent sig selv hjem endnu? Hvordan kan du hente risikovillig kapital til at finansiere og udvikle nye grønne prototyper?

Men i og med at alle virksomheder – store som små – skal til at reducere CO2, er det at få styr på finansieringen af omstillingen en bunden opgave, som alle virksomhedsejere skal i gang med i dag.

Find din grønne business case

Det vigtige første skridt til at komme i godt i gang er at se på virksomhedens kommende investeringer – ikke bare med de økonomiske, men også med klimabrillerne på. Det kræver, at du laver en decideret grøn business case, hvor du sammenholder:

● Investeringens økonomiske omkostning.

● De forventede klimamæssige effekter af investeringen – hvor meget CO2 sparer du? Det vil sige, hvor meget energi eller materiale en given investering vil kunne spare, genbruge eller genanvende.

● Den forventede tilbagebetalingstid på investeringen og den økonomiske fortjeneste.

● Investeringen som en del af en samlet grøn investeringspulje – der både skal favne de lavthængende frugter som LED-pærer og isolering, men også har de mere langsigtede investeringer, med større risiko og længere tilbagebetalingstid. Det er vigtigt, at du sørger for sprede risiko og samtidig sørger for, at den samlede investeringspakke er bred og langsigtet nok til at bringe dig i mål.

Mulighederne og tilbuddene til trods er finansiering faktisk en af de hyppigste flaskehalse, som virksomheder nævner Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund

Når du inkluderer disse parametre i én samlet business case, vil det give dig et indblik i, om investeringen er økonomisk rentabel i forhold til den klimaværdi, du får ud af den – og om investeringen således er mulig og attraktiv for virksomheden.

Adgang til klimalån

En sådan helhedsbetragtning i forhold til dine investeringer vil ikke bare give dig en god forståelse og retning af virksomhedens klimaomstilling. Den vil også være et vigtigt kort på hånden, der kan sikre din klimamæssige kreditværdighed – og dermed øge dine muligheder for eksempelvis at få et klimalån i banken og være attraktiv for potentielle investorer.

Og så er det vigtigt, at du husker, at de klimainvesteringer du foretager i dag, vil fremtidssikre virksomheden, når vi får den bebudede CO2-afgift, og når presset fra kunder og investorer begynder at kunne mærkes.

Lars Fruergaard Jørgensen der er CEO for Novo Nordisk, en virksomhed der allerede nu begynder at se resultater af årelange investeringer i klima, siger det således: “Hvad der ser ud som omkostninger i dag er en eksistensberettigelse om 10 år.”

Tilknyttet artikel


Klumme: Har du klimasikret din vækst? - Tre gode råd til at komme godt i gang

20200911-093657-3-1920x1352we.jpg
Hvordan bliver din virksomhed påvirket af “Greta Thunberg-bevægelsen” og holdningsskredet til klima hos forbrugerne,
Pro selvstændig
Eksklusivt for kunder
11. sep 2020 KL.11:57

“Klima? Det er kun for de store virksomheder!”

De seneste år er har selskaber som Ørsted, Carlsberg og Novo Nordisk fået øjnene op for behovet for at klimasikre deres vækst. Men det behov er langt fra forbeholdt de store virksomheder. Uden klimahandling kan virksomheder med 10, 20 og 50 ansatte meget hurtigt risikere at stå med dyrere regninger, produkter der ikke efterspørges af kunder og blive sat af, af konkurrenterne.

Som mindre virksomhed anno 2020 er det langt fra kun de mange klimarisici, det i stigende grad er klogt at forholde sig til. Den aktuelle klimaudvikling skaber også nye vækstmuligheder. En klimaomstilling kan åbne for store energi- og ressourcebesparelser, tiltrækning af nye samarbejdspartnere, investorer, talent, samt mulighed for at udvikle helt nye forretningsmodeller, løsninger og indtage nye markeder.

Hvem havde troet, at markedet for plantedrikke, med en salgsvækst på 74 pct. fra 2017-2019 ville blive den mest fremgangsrige fødevare i hele supermarkedsdanmark?

Udenrigsministeriet har beregnet et 400 mia. kr. stort potentiale for klimavenlige og bæredygtige produkter og services for danske virksomheder frem mod 2030.

Vækst på klimaet

Der er i dag en lang række mindre virksomheder, som allerede klimavækster. Den danske startup Fresh. Land har udviklet en digitalt baseret forretningsmodel, der ved at forkorte afstanden mellem bonde og slutforbruger, kan levere frisk frugt og grønt til døren inden for fire dage efter, det er høstet, vel at mærke med markant mindre klimaaftryk pga. mindre transport, mindre spild og mindre nedkøling. Fresh. Land vækster i dag massivt.

Møbelvirksomheden alton & heim reducerer klimaaftrykket på deres møbler ved at tænke bæredygtighed ind som en grundpræmis i hele værdikæden – både under produktionen, design, transporten og hjemme hos kunderne. De har fokus på tidsløse kvalitetsprodukter, der produceres regionalt og tilbyder i dag blandt andet deres kunder at afhente deres gamle møbler for derefter at aflevere dem til Blå Kors. De er desuden i gang med at udregne CO2-aftrykket for deres møbler, så kunden kan se, hvad den enkelte vare har kostet klimaet.

Gazellevirksomheden TagTomat har opfundet begrebet Danish upcycling og bruger affaldsprodukter som mælkekartoner, isbokse og gamle plastikspande som afsæt for en lang række nye have- og fødevareprodukter.

Alle tre virksomheder er med succes trådt ind på det nye klimamarked. Og den mulighed har rigtig mange andre virksomheder også i dag. Men uden et overblik over hvilke primære risici og muligheder netop din virksomhed har, vil du hurtigt ende med at blive klemt i nye klimakrav og tilmed overse og dermed forpasse de mange nye vækstmuligheder.

Kom i gang med dit klimastrategiske eftersyn

Men hvordan afdækker du din virksomheds primære klimarisici og -muligheder? Hvad skal du prioritere, passe på med eller måske helt undgå de kommende år når det kommer til klimaet?

Hvad skal du prioritere, passe på med eller måske helt undgå de kommende år når det kommer til klimaet? Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund

De svar finder du ikke “bare” ved at kigge på en klimaudtalelse fra Mette Frederiksen, investere i en solcelle eller indføre kødfrie mandage i kantinen. Det kræver, at du laver en decideret klimarisiko- og mulighedsanalyse, som via en grundig og bred videnindsamling kan sikre strategisk forståelse af, hvor virksomhedens største klimabenspænd og de største vækstpotentialer ligger – både i dag og i fremtiden.

Tre skridt kan få dig godt i gang:

Få styr på dine risici. Her må du nøje analysere, hvor sårbar du eksempelvis er overfor den kommende CO2-afgift eller andre globale politiske risici. Er du leverandør, må du også spørge, om du forventer, at dine produkter kan leve op til dine kunders mulige kommende klima-KPI’er. Hvad vil et kommende plastikforbud i Kina betyde for dig? Hvad med “Greta Thunberg-bevægelsen” og holdningsskred hos forbrugerne? Og er du afhængige af globale forsyningskæder der kan blive akut eller permanent påvirket af klima- og vejrmæssige forandringer, som det skete under corona? Er du stadig attraktiv om 5 år for investorer og medarbejdere, hvis du ikke har handlet på klimaområdet?

Alle disse ting må du nøje overveje og indhente oplysninger omkring i brancherapporter, offentlige skrivelser, ved at opstille politiske scenarier, gennem forbrugerundersøgelser og ved at vurdere din konkurrentsituation på klimaområdet.

Overvej mulighederne. Afdæk de potentielle forspring, din virksomhed kan høste ved en klimaomstilling. Er der eksempelvis væsentlige besparelser for virksomheden ved at reducere CO2 og ved at foretage de nødvendige langsigtede energiinvesteringer? Er der nye afsætningsmuligheder for klimavenlige produkter? Hvad med muligheden for at brande dig som klimavirksomhed i et forsøg på at vinde nye kunders gunst? Og kan det gøre virksomheden mere robust at gå klimavejen?

Udarbejd en analyse af omkostninger versus muligheder og få konkret tal på, hvad klimaet rent faktisk rummer vækstmuligheder netop for din virksomhed.

Brug analysen. Du skal tænke analysen, som det vigtige første skridt i din klimaomstilling, der kan få dig godt og sikkert i gang med en klimaomstilling, så du handler på et reelt vidensgrundlag frem for på mavefornemmelsen. Analysen giver dig den viden, du har brug i forhold til at kunne lægge virksomhedens konkrete klimaplan, sætte det rette CO2-reduktionsmål for virksomheden, sikre det rigtige valg af reduktionsvirkemidler samt understøtte en rentabel klimafinansiering og effektfulde marketing- og kommunikationstiltag.

Med udviklingen inden for klimadagsordenen in mente kan det hurtigt blive en vigtig analyse at have med til bestyrelsesmødet, mødet i banken eller med den potentielle samarbejdspartner.